Vad är mobilstrålning?

Mobilstrålning är radiovågor. En mobiltelefon skickar och tar emot information genom radiovågor, och kan därefter fungera både som mottagare och sändare. Detta är liknande radiovågor som används för radio- och tv-sändningar.

Läs mer om mobilstrålning här!

Radiovågor – våglängd och rörelse

Radiovågor rör sig genom luften och går med ljusets hastighet. Radiovågorna mäts även i enheten Hertz som med andra ord är antal vågor per sekund. En hertz är en våg per sekund.

Läs mer om radiovågor!

När sänder mobiltelefoner radiovågor?

En mobil skickar radiovågor varje gång du ringer, sms:ar, surfar och när appar uppdateras. Beroende på vilken teknik du använder, alltså GSM, 3G eller 4G, skickas radiovågor med frekvenser mellan 791 och 2600 MHz.

Är radiovågor farligt?

Här är det första svaret nej. Det är väldigt otänkbart att radiovågor som kommer från mobiler ska medföra en risk för tumörer eller andra aggressiva hälsorisker. Det är dock när det gäller barn det fortfarande finns en osäkerhet om effekter på lång sikt är möjliga.

Läs mer om mobilstrålning är farligt!

Skydd mot mobilstrålning – 5 tips för minskad strålning

Så fort du använder mobiltelefonen både sänder och tar emot den radiovågor. Radiovågornas styrka avtar hastigt ju längre avståndet blir kroppen. Du drar alltså på dig starkare vågor ju närmare mobilen är kroppen. Nedan kommer tips på hur du kan minska strålningen.

1

Håll bort mobilen från kroppen så mycket som möjligt

Ett tips för att minska den höga styrkan är att exempelvis hålla mobilen från kroppen när du pratar i telefon, inte använder mobilen eller lyssnar på musik. Undvik gärna att ha mobilen i fickan och direkt mot huden.

2

Använda högtalare eller hörlurar vid samtal

När du pratar i telefon bör du använda högtalare eller trådlösa hörlurar istället för att ha mobilen direkt mot örat.

3

Använder du inte hörlurar vid samtal – Byt öra

Är ett telefonsamtal längre än vanligt och du inte använder headset, försök då byta öra under tiden samtalet pågår.

4

Använd inte mobilen i långa samtal om täckningen är dålig

Är du långt från en mobilmast och har dålig täckning bör du inte prata länge i telefon då sändningen är starkare ju längre ifrån du är masten.

5

Lägg undan mobilen när du sitter vid skrivbordet

Jobbar du vid ett skrivbord varje dag kan du försöka tänka på att lägga undan mobilen ett längre avstånd. Detta för att inte ha mobilen nära kroppen hela tiden och få onödig strålning på sig.